Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Tờ bướm về lễ hội mùa xuân

Hãy thông báo sự kiện mùa xuân theo mùa của bạn bằng tờ bướm đầy màu sắc. Sử dụng mẫu trợ năng này để nhanh chóng tạo thông báo một trang gồm tất cả các thông tin quan trọng cho bữa tiệc hoặc các sự kiện mùa xuân khác của bạn.

Word

Tờ bướm về lễ hội mùa xuân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn