Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm về sự kiện theo mùa

Cho tất cả mọi người biết về các sự kiện mùa hè của bạn với mẫu tờ bướm theo mùa được thiết kế theo phong cách khối màu (color block) này. Thay thế hình ảnh bằng hình ảnh của riêng bạn và thay đổi màu sắc bằng các chủ đề dựng sẵn để cá nhân hóa giao diện. Đây là mẫu trợ năng. Tìm kiếm tờ bướm giới thiệu sự kiện theo mùa để tìm mẫu tương tự cho các mùa khác.

Word

Tờ bướm về sự kiện theo mùa

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn