Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ rơi quảng cáo y tế, kinh doanh gấp ba (thiết kế màu đỏ, trắng)

Thông báo cho khách hàng tiềm năng về doanh nghiệp của bạn, chủ đề y tế hoặc các chủ đề khác mà bạn muốn giao tiếp bằng mẫu tờ rơi quảng cáo y tế này. Sử dụng mẫu tờ rơi quảng cáo y tế gấp làm ba này với các điểm nhấn màu đỏ đậm để quảng cáo công ty, tuyên bố sứ mệnh và thông tin liên hệ của bạn. In và gấp để có một tờ rơi quảng cáo hai mặt, sáu bảng đã sẵn sàng!

PowerPoint

Tờ rơi quảng cáo y tế, kinh doanh gấp ba (thiết kế màu đỏ, trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn