Tờ thông tin gửi fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Một tờ thông tin gửi fax trợ năng và cơ bản với thiết kế trắng đen chuyên nghiệp có thể được sử dụng cho mọi công việc fax; gồm cả các trường thông tin người gửi và người nhận. Để tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Chuyên nghiệp, hãy tìm kiếm thiết kế Chuyên nghiệp.

Word

Tờ thông tin gửi fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn