Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tận dụng PivotTable nhiều hơn

Một PivotTable đơn giản có thể cung cấp cho bạn tóm tắt dữ liệu đầy đủ. Tuy nhiên, có thể bạn cần nhiều câu trả lời và thông tin chuyên sâu hơn. Điều quan trọng để nhận được những câu trả lời đó là biết cách xác định vị trí của các trường hàng và trường cột. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua toàn bộ quy trình này. Khi hoàn tất, bạn sẽ có thể tận dụng PivotTable được nhiều hơn.

Excel

Tận dụng PivotTable nhiều hơn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn