Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Thông báo cho mọi người về sự kiện lễ hội của bạn bằng tờ bướm này. Mẫu trợ năng có thiết kế bông tuyết với cây thông Giáng sinh và không gian để nhập chi tiết về sự kiện của bạn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.).

Word

Tờ bướm sự kiện lễ hội (với cây màu lục)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn