Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tờ thông tin gửi fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Sử dụng tờ thông tin gửi fax đơn giản, gọn gàng này để xác định việc truyền fax của bạn; bao gồm thông tin gửi và nhận, chẳng hạn như số điện thoại và số fax.

Word

Tờ thông tin gửi fax (Thiết kế chuyên nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn