Tab lịch Evergreen (màu trắng)

Nhập năm cũng như ngày đầu tuần và mẫu lịch tháng 12 trang này sẽ tự động cập nhật. Mỗi khối ngày tháng đều có chỗ để liệt kê sự kiện và có cột ghi chú tiện lợi dành cho các lời nhắc khác.

Excel

Tab lịch Evergreen (màu trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình