Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tab lịch Evergreen (màu trắng)

Nhập năm cũng như ngày đầu tuần và mẫu lịch tháng 12 trang này sẽ tự động cập nhật. Mỗi khối ngày tháng đều có chỗ để liệt kê sự kiện và có cột ghi chú tiện lợi dành cho các lời nhắc khác.

Excel

Tab lịch Evergreen (màu trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn