Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

PowerPoint

Trở thành bản trình bày Pro với trợ giúp của mẫu Microsoft PowerPoint

Mẫu Microsoft PowerPoint cung cấp phạm vi rộng nhất của các lựa chọn thiết kế, khiến cho chúng hoàn hảo cho các bản trình bày và tinh vi hiện đại và pitches. Chủ đề PowerPoint cho phép đối với nhiều chủ đề bản trình bày, mang đến cho bạn tự do chọn thiết kế mẫu bản trình bày tốt nhất cho dự án của bạn.

Microsoft cung cấp nhiều loạt mẫu PowerPoint cho các mẫu PowerPoint miễn phí và cao cấp cho người đăng ký của Microsoft 365. Mỗi mẫu của chúng tôi cho PowerPoint cho phép các biểu đồ hiệu kiểu cách và đồ thị vẫn duy trì một tiếng chuyên nghiệp. Lưu trữ hội thảo chăm sóc sức khỏe, dạy một khóa học cơ bản cao về Dinosaurs, thiết kế tạp chí thời trang hoặc đưa lên 1980s bằng một bước retro bản chiếu. Mọi thứ bạn chọn sẽ được hỗ trợ bởi PowerPoint, ngay cả khi chúng tôi chưa nghĩ gì.

Trong khi mẫu bản trình bày PowerPoint của Microsoft là tất cả chuyên nghiệp được thiết kế và chỉ yêu cầu cảm ứng nhạt nhất khi điền dữ liệu có liên quan của bạn, chúng cũng có thể được sửa đổi nặng. Nếu bạn thích thêm một tay và liên quan đến cận với bản trình bày của bạn, mỗi mẫu PowerPoint đang dễ dàng tùy chỉnh và cho phép bạn thay đổi mọi thứ và mọi thứ để phù hợp với nhu cầu chính xác.