Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thông báo cho đối tượng thuê tiến hành sửa chữa (thư biểu mẫu)

Chủ đất có thể sử dụng thư biểu mẫu này để hướng dẫn đối tượng thuê tiến hành sửa chữa cơ sở thuê. Mẫu này nêu chi tiết các công tác sửa chữa cần tiến hành và đề cập đến hợp đồng thuê. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông báo cho đối tượng thuê tiến hành sửa chữa (thư biểu mẫu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn