Thông báo sự chào đời của bé gái

Chia sẻ niềm hân hoan bé gái của bạn vừa chào đời với những thiệp thông báo này. Hai thiệp mỗi trang.

Word

Thông báo sự chào đời của bé gái

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn