Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thông báo sinh bé gái

Chia sẻ niềm vui về sự ra đời của bé gái với mẫu thiệp thông báo em bé in hai thiệp trên mỗi trang này. Cá nhân hóa thiệp thông báo bé gái này bằng ảnh của em bé và sửa đổi văn bản để chia sẻ các chi tiết như cân nặng, thời gian sinh và nhiều nội dung khác.

Word

Thông báo sinh bé gái

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn