Bỏ qua để tới nội dung chính

Thông tin bản fax với kỹ thuật tối giản

Sử dụng tờ thông tin bản fax này khi gửi bất kỳ loại fax nào. Chúng tôi nghĩ rằng tờ thông tin bản fax này vốn đã truyền tải đầy đủ nội dung nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi phông chữ hoặc màu để tạo mẫu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng. Tìm kiếm các thiết kế phù hợp bằng cách tìm kiếm "Kỹ thuật tối giản".

Word

Thông tin bản fax với kỹ thuật tối giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn