Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Sử dụng thư ứng tuyển này với sơ yếu lý lịch của bạn khi ứng tuyển cho một vị trí công việc tạm thời. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn