Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Sử dụng thư ứng tuyển này với sơ yếu lý lịch của bạn khi ứng tuyển cho một vị trí công việc tạm thời. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình