Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Sử dụng thư ứng tuyển này với sơ yếu lý lịch của bạn khi ứng tuyển cho một vị trí công việc tạm thời. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư ứng tuyển đi kèm sơ yếu lý lịch cho vị trí tạm thời

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn