Thư ứng tuyển gửi kèm sơ yếu lý lịch (màu tím)

Gửi kèm thư ứng tuyển này với mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng phù hợp để có một bộ hồ sơ đẹp mắt.

Word

Thư ứng tuyển gửi kèm sơ yếu lý lịch (màu tím)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình