Thư chấp nhận đề nghị công việc

Chấp nhận một đề nghị làm việc chính thức với mẫu thư chấp nhận này. Thư xác nhận chức danh và ngày bắt đầu, đồng thời đính kèm tài liệu tuyển dụng đã ký. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư chấp nhận đề nghị công việc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn