Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư (chủ đề Gốc)

Thiết kế đơn giản và gọn gàng trong mẫu thư, bao gồm tên, ngày, địa chỉ, lời chào, nội dung và lời kết có thể tùy chỉnh. Tìm kiếm “Chủ đề Gốc” để tìm mẫu trùng khớp.

Word

Thư (chủ đề Gốc)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn