Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư gửi đến giáo sư yêu cầu thư đề xuất vị trí công việc

Yêu cầu thư đề xuất từ giáo sư trước đó để xin việc bằng mẫu thư đề xuất công việc có trợ năng này. Mẫu yêu cầu thư đề xuất bao gồm các bản sao sơ yếu lý lịch và bản chép lại, cũng như bản tóm tắt kinh nghiệm học vấn và chuyên môn.

Word

Thư gửi đến giáo sư yêu cầu thư đề xuất vị trí công việc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn