Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư giới thiệu

Thư giới thiệu là thành phần cần thiết khi đi tìm việc hoặc nộp đơn vào trường đại học. Nhưng việc viết thư này có thể trở thành thách thức. Sử dụng mẫu thư giới thiệu này làm điểm bắt đầu để tạo nên một tài liệu tham chiếu sinh động, có ý nghĩa. Mẫu thư giới thiệu bao gồm văn bản mẫu bạn có thể sử dụng hoặc thay đổi để phù hợp với nhu cầu của mình. Mỗi đoạn văn sẽ hướng dẫn bạn thông qua nội dung được yêu cầu và đưa ra gợi ý cho nội dung bổ sung. Tải xuống mẫu thư giới thiệu này để sử dụng làm tài liệu tham chiếu cho đồng nghiệp cũ, nhân viên hoặc học viên. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thư giới thiệu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn