Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Mẫu thư trợ năng với đầu đề thư được thiết kế mang tính nghệ thuật, bao gồm một chỗ dành sẵn cho logo công ty. Chứa các ô cho địa chỉ ở đầu đề thư, lời chào, văn bản nội dung và biểu mẫu kết thúc.

Word

Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình