Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Mẫu thư trợ năng với đầu đề thư được thiết kế mang tính nghệ thuật, bao gồm một chỗ dành sẵn cho logo công ty. Chứa các ô cho địa chỉ ở đầu đề thư, lời chào, văn bản nội dung và biểu mẫu kết thúc.

Word

Thư kinh doanh (thiết kế Rừng Xanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình