Thư mời đấu giá bánh ngọt hình trái tim nhân Ngày Lễ Tình Nhân

Sử dụng mẫu trợ năng này để tạo và gửi các thư mời cho sự kiện đấu giá nhân Ngày Lễ Tình Nhân của công ty bạn! Các trái tim màu đỏ và màu hồng tô điểm cho thiệp cùng một đường viền màu hồng đầy tinh tế.

Word

Thư mời đấu giá bánh ngọt hình trái tim nhân Ngày Lễ Tình Nhân

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình