Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư mời dự tiệc ngày lễ

Thiết kế và chia sẻ lời mời trực tuyến tùy chỉnh cho bữa tiệc sinh nhật trong Microsoft Forms. Thực hiện một lời mời trực tuyến và chia sẻ nó với mọi người trong danh sách của bạn. Theo dõi RSVP để bạn biết ai sẽ đến và ai không, điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn thực hiện lời mời trực tuyến. Mẫu này có chủ đề sinh nhật vui nhộn được xác định trước. Tùy chỉnh lời mời của bạn trực tuyến với đầu vào, màu sắc và hình ảnh để phù hợp với tâm trạng của bữa tiệc của bạn. Tổ chức tiệc sinh nhật theo cách hiện đại, không cần giấy tờ với sự trợ giúp của Microsoft Forms.

Forms

Thư mời dự tiệc ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn