Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư mời sự kiện ngày lễ

Hãy mời mọi người để bữa tiệc Năm mới hoặc sự kiện bất kỳ vào ngày lễ bằng mẫu thiệp mời vui vẻ này. Mẫu trợ năng này sẽ in hai thư mời trên mỗi trang.

Word

Thư mời sự kiện ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn