Thư mời tiệc tốt nghiệp (thiết kế Tiệc Tốt nghiệp, gập đôi)

Tổ chức tiệc tốt nghiệp và in thư mời, biểu ngữ và tờ bướm của riêng bạn. Mẫu thiếp mời trợ năng này gấp thành 8,5 x 5,5 inch (khổ A9) và phù hợp với Avery 3251, 3265, 3378 và 8316. Tìm mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Tiệc Tốt nghiệp bằng cách bấm vào liên kết Xem Thêm bên trên.

Word

Thư mời tiệc tốt nghiệp (thiết kế Tiệc Tốt nghiệp, gập đôi)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn