Bỏ qua để tới nội dung chính

Thư pháp

Nền màu nước hoa oải hương với thư pháp Châu Á tạo ra một nền mềm mại cho các bản trình bày của bạn. Thiết kế mục đích chung này ở định dạng 4:3 và phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Thư pháp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn