Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư thông báo cho khách hàng về việc lỡ hẹn giao hàng

Thông báo cho khách hàng biết họ đã bỏ lỡ đơn hàng được giao. Mẫu thư trợ năng này thông báo cho khách hàng biết về lần giao hàng không thành công, đồng thời đề nghị họ gọi điện để sắp xếp lại lịch giao hàng mới.

Word

Thư thông báo cho khách hàng về việc lỡ hẹn giao hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn