Bỏ qua để tới nội dung chính

Thư thương mại

Mẫu thư thương mại có thể truy nhập này có thiết kế đầu thư hiện đại và bảng phối màu đẹp mắt, cung cấp chỗ trống để điền tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty. Mẫu thư thương mại này hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Dễ dàng thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng tab thiết kế của ribbon trong Word.

Word

Thư thương mại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn