Bỏ qua để tới nội dung chính

Thư xác nhận đơn xin việc

Xác nhận sơ yếu lý lịch của người nộp đơn xin việc với mẫu thư trợ năng này. Thư thông báo cho người nộp đơn xin việc rằng thông tin của người đó sẽ được xem xét xem có phù hợp cho các phòng ban có vị trí còn trống hay không.

Word

Thư xác nhận đơn xin việc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn