Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư xác nhận phỏng vấn xin việc của ứng viên

Xác nhận ngày giờ cho cuộc phỏng vấn của ứng viên với công ty bạn bằng cách sử dụng mẫu thư trợ năng này. Thư này bao gồm thông tin về tiến trình phỏng vấn, hướng dẫn đường đi và đậu xe, cùng thỏa thuận không tiết lộ.

Word

Thư xác nhận phỏng vấn xin việc của ứng viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn