Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư xin việc (Chuyên nghiệp)

Trở nên nổi bật với mẫu thư xin việc chuyên nghiệp này của Microsoft Office để tạo thư xin việc tuyệt vời đi cùng sơ yếu lý lịch của bạn. Với mẫu thư xin việc chuyên nghiệp, bạn dễ dàng tạo nên kết quả tinh tế. Cá nhân hóa mẫu thư xin việc này bằng cách đặt hình ảnh và văn bản để làm nổi bật mục tiêu, trình độ học vấn của bạn và tóm tắt ngắn.

Word

Thư xin việc (Chuyên nghiệp)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn