Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thư xin việc màu xanh xám

Hãy gửi kèm sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn với một thư giới thiệu ấn tượng. Có phần trống cho ảnh của bạn. Mẫu \này trình bày kinh nghiệm và năng lực của bạn theo phong cách riêng. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Dù với cách nào, nó cũng sẽ rất ấn tượng. Tìm kiếm "xanh xám" để tìm các mẫu phù hợp.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Thư xin việc màu xanh xám

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn