Thư xin việc màu xanh xám

Hãy gửi kèm sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn với một thư giới thiệu ấn tượng. Có phần trống cho ảnh của bạn. Mẫu \này trình bày kinh nghiệm và năng lực của bạn theo phong cách riêng. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Dù với cách nào, nó cũng sẽ rất ấn tượng. Tìm kiếm "xanh xám" để tìm các mẫu phù hợp.

Mẫu premium - Word

Nâng cấp lên Premium
Thư xin việc màu xanh xám

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình