Thư yêu cầu hồ sơ phả hệ từ nhà tang lễ

Sử dụng mẫu thư trợ năng này để yêu cầu bản sao hồ sơ tử vong của tổ tiên. Thư có chứa địa chỉ của người gửi, phong bì đã dán tem và yêu cầu thanh toán cho mọi chi phí nghiên cứu hoặc sao chép phát sinh.

Word

Thư yêu cầu hồ sơ phả hệ từ nhà tang lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình