Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Điền vào thẻ cuộc hẹn này dành cho bệnh nhân hoặc khách hàng của bạn theo dõi các cuộc hẹn sắp tới của họ. Mẫu trợ năng này có mười thẻ 2" x 3,5" in trên phôi danh thiếp chuẩn và phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471 và 8859.

Word

Thẻ cuộc hẹn (10 thẻ mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn