Thẻ nhận dạng học viên

Các trường có thể phát hành thẻ ID học viên để làm bằng chứng đăng ký học, dùng cho đặc quyền thư viện hoặc cho chuyến dã ngoại bằng cách sử dụng mẫu trợ năng này. Tùy chỉnh với thông tin học viên và trường học, ảnh học viên và chi tiết liên hệ khẩn cấp.

Excel

Thẻ nhận dạng học viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn