Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thẻ nhận dạng học viên

Các trường có thể phát hành thẻ ID học viên để làm bằng chứng đăng ký học, đặc quyền thư viện hoặc các chuyến đi thực tế bằng cách sử dụng mẫu thẻ ID học viên này. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu thẻ nhận dạng học viên có thể truy cập này với thông tin trường học và học viên, ảnh học viên và chi tiết liên hệ khẩn cấp.

Excel

Thẻ nhận dạng học viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn