Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thẻ sinh nhật cột mốc (2 thẻ mỗi trang, cho Avery 8315)

Gửi lời chúc mừng Sinh nhật cho những ngày sinh nhật đặc biệt, chẳng hạn như ngày 21, 30, 50 hoặc thậm chí 90, bằng cách điền vào cột mốc quan trọng trong mẫu thiệp sinh nhật vui vẻ này. Mẫu thiệp sinh nhật có thể truy cập này chứa hai thẻ, có kích thước 4,25 x 5,5 inch (kích thước A2) khi gấp lại và hoạt động với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

Thẻ sinh nhật cột mốc (2 thẻ mỗi trang, cho Avery 8315)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn