Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thẻ tên người tốt nghiệp (10 thẻ trên mỗi trang)

Tạo thẻ tên tốt nghiệp của riêng bạn bằng mẫu trợ năng này, nổi bật với mười thẻ kích cỡ danh thiếp (3,5 x 2 inch). Mẫu phù hợp với Avery 5371, 5376, 5911, 8371, 8374, 8471 và 8859. Tìm mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Tiệc tốt nghiệp bằng cách bấm vào liên kết Xem thêm bên trên.

Word

Thẻ tên người tốt nghiệp (10 thẻ trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn