Thẻ tên người tốt nghiệp (10 thẻ trên mỗi trang)

Tạo thẻ tên tốt nghiệp của riêng bạn bằng mẫu trợ năng này, nổi bật với mười thẻ kích cỡ danh thiếp (3,5 x 2 inch). Mẫu phù hợp với Avery 5371, 5376, 5911, 8371, 8374, 8471 và 8859. Tìm mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Tiệc tốt nghiệp bằng cách bấm vào liên kết Xem thêm bên trên.

Word

Thẻ tên người tốt nghiệp (10 thẻ trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình