Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thực đơn nhà hàng

Mẫu thực đơn nhà hàng tinh tế này cho phép bạn tạo thực đơn hai mặt chuyên nghiệp cho nhà hàng, có thể dễ dàng thay đổi hàng ngày. Để tùy chỉnh màu và phông chữ trong mẫu thực đơn nhà hàng, hãy sử dụng chủ đề và kiểu Word tích hợp sẵn. Đây là mẫu thực đơn nhà hàng có thể truy nhập.

Word

Thực đơn nhà hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn