Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thực phẩm - chuẩn để trình bày (màn hình rộng)

Sử dụng mẫu chuẩn bị thực phẩm có thể truy cập này để chia sẻ các công thức nấu ăn yêu thích, trình bày cách chuẩn bị thực phẩm, trình bày sự thật về thực phẩm, cho thấy thiết lập bàn ăn trang nhã và hơn thế nữa. Mẫu trình bày món ăn màn hình rộng (16X9) này bao gồm nhiều bố cục trang trình bày khác nhau để liệt kê các thành phần, các bước và các mẹo hoặc để trưng bày ảnh.

PowerPoint

Thực phẩm - chuẩn để trình bày (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn