Bỏ qua để tới nội dung chính

Thực phẩm - từ khâu chuẩn bị tới bước trình bày (màn hình rộng)

Luôn có đối tượng người xem bị hấp dẫn bởi các mẫu liên quan đến thực phẩm. Sử dụng mẫu trợ năng này để chia sẻ công thức yêu thích, trình bày khâu chuẩn bị thực phẩm, thành phần thực phẩm, cách trang trí bàn ăn trang nhã và nhiều nội dung khác. Mẫu màn hình rộng (16X9) này bao gồm một loạt các bố trí trang chiếu để liệt kê thành phần, các bước và các mẹo hoặc để trưng bày ảnh. Sử dụng bảng hoặc biểu đồ mẫu cho các định lượng, chuyển đổi, thông tin dinh dưỡng và các thông tin khác. Nếu nấu ăn không phải sở trường của bạn, hãy thay đổi ảnh và sử dụng mẫu này cho chủ đề khác.

PowerPoint

Thực phẩm - từ khâu chuẩn bị tới bước trình bày (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn