Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thông cáo báo chí với thông báo về sản phẩm

Thông báo về sản phẩm mới nhất của công ty bạn bằng mẫu thông cáo báo chí này. Mẫu này có chứa các phần dành cho chi tiết sản phẩm, báo giá của khách hàng hoặc ngành nghề tích cực và thông tin về tính khả dụng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thông cáo báo chí với thông báo về sản phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn