Bỏ qua để tới nội dung chính

Thư xin việc cho sơ yếu lý lịch chức năng

Tạo một thư xin việc trông chuyên nghiệp cho sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn bằng mẫu thư xin việc chức năng này trong Word. Tìm kiếm 'sơ yếu lý lịch chức năng' để tìm các sơ yếu lý lịch và tờ tham chiếu phù hợp bổ sung. Đây là một mẫu thư xin việc có thể truy cập cho sơ yếu lý lịch chức năng.

Word

Thư xin việc cho sơ yếu lý lịch chức năng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn