Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Theo dõi Nhiệm vụ của tôi

Theo dõi các nhiệm vụ của bạn với mẫu theo dõi nhiệm vụ cơ bản này dành cho Excel. Mẫu theo dõi nhiệm vụ có thể truy cập này có danh sách nhiệm vụ có thể tùy chỉnh cùng với ngày bắt đầu và ngày đến hạn của mỗi nhiệm vụ, phần trăm hoàn thành và ghi chú. Quản lý tất cả nhiệm vụ của bạn ở một nơi với mẫu trình theo dõi nhiệm vụ Excel dễ sử dụng này.

Excel

Theo dõi Nhiệm vụ của tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn