Theo dõi Tác vụ của Tôi

Theo dõi các tác vụ của bạn bằng mẫu cơ bản và trợ năng này. Mẫu trợ năng này chứa danh sách tác vụ có thể tùy chỉnh kèm theo ngày bắt đầu và ngày đến hạn, phần trăm hoàn thành và ghi chú của từng tác vụ.

Excel

Theo dõi Tác vụ của Tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn