Thiệp mời dự tiệc sinh nhật

Hãy cá nhân hóa chi tiết của thiệp mời dự tiệc sinh nhật này để phù hợp với sự kiện của riêng bạn. Được thiết kế để làm việc với bất kỳ thiệp nào có khổ in là 4 x 6 in-xơ.

Word

Thiệp mời dự tiệc sinh nhật

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình