Thiệp mời lịch thiệp

Thiệp mời lịch thiệp này lý tưởng cho một dịp đặc biệt hoặc một buổi tiệc trang trọng. Được thiết kế để phù hợp với giấy bìa Avery 3268 và tương tự. Bạn hãy tìm mẫu thực đơn thích hợp để hoàn thiện vẻ trang trọng. Thay đổi màu để phù hợp với kiểu trang trí của bạn. Bao gồm hướng dẫn đơn giản để tạo hai thiệp mời mỗi trang.

Word

Thiệp mời lịch thiệp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình