Thiếp Anh yêu em (gập tư)

Hãy nói câu "Anh yêu em" với thiếp gập này; sử dụng Chủ đề để dễ dàng thay đổi màu của trái tim. Mẫu sẽ được in trên trang 8,5 x 11 inch và gập thành 4,25 x 5,5 (kích cỡ A2). Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiếp Anh yêu em (gập tư)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình