Thiếp công thức nấu ăn (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 2 thiếp mỗi trang, phù hợp với Avery 5889)

Đính kèm thiếp công thức nấu ăn cá nhân hóa cho những món quà tự làm tại nhà của bạn. Sử dụng mẫu tương thích với Avery này để tạo thiếp công thức nấu ăn trang trí đẹp mắt dành cho ngày lễ. Mẫu trợ năng này sẽ tạo ra hai thiếp có kích thước 4 x 6 inch, phù hợp với Avery 5389, 5889 và 8386. Thiếp có cả thiết kế mặt trước và mặt sau, cho phép bạn in một mặt hoặc hai mặt cho các công thức nấu ăn mở rộng. Tìm kiếm thiết kế mang không khí Giáng sinh để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Thiếp công thức nấu ăn (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 2 thiếp mỗi trang, phù hợp với Avery 5889)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình