Thiếp Chúc mừng sinh nhật (với bóng bay và sọc, gập làm tư)

Truyền tải lời chúc mừng sinh nhật của bạn bằng mẫu thiếp trợ năng này, có bóng bay ở trên nền sọc màu phấn và trường thông điệp tùy chỉnh; phù hợp với mọi độ tuổi và giới tính. Mẫu sẽ được in trên một trang 8,5 x 11 inch và gập thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2).

Word

Thiếp Chúc mừng sinh nhật (với bóng bay và sọc, gập làm tư)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình