Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiếp Chúc mừng sinh nhật (với bóng bay và sọc, gập làm tư)

Truyền tải lời chúc mừng sinh nhật của bạn bằng mẫu thiếp trợ năng này, có bóng bay ở trên nền sọc màu phấn và trường thông điệp tùy chỉnh; phù hợp với mọi độ tuổi và giới tính. Mẫu sẽ được in trên một trang 8,5 x 11 inch và gập thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2).

Word

Thiếp Chúc mừng sinh nhật (với bóng bay và sọc, gập làm tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn